Istraživači Lola instituta sa naučnim zvanjem
#IstraživačiNaučno zvanje

1

Dr Srećko Manasijević

Viši naučni saradnik

2

Dr Mirko Đapić

Vanredni profesor

3

Dr Zoran Dimić

Naučni saradnik

4

Dr Zoran Radosavljević

Naučni saradnik

5

Dr Jelena Vidaković

Naučni saradnik

6

Dr Ivana Vasović

Naučni saradnik

7

Dr Nataša Mišić

Naučni saradnik

8

Dr Ivana Jelić

Naučni saradnik

Istraživači Lola instituta sa istraživačkim zvanjem
#IstraživačiIstraživačko zvanje

1

Pavle Stepanić

Istraživač saradnik

2

Dr Dragan Pavlovic

Istraživač saradnik

3

Radomir Radiša

Istraživač saradnik

4

Vojkan Cvijanović

Istraživač saradnik

5

Mr Velimir Komadinić

Istraživač saradnik

6

Stefan Mitrović

Istraživačpripravnik

7

Zorica Dodevska

Istraživač pripravnik

8 Jovana Bošnjaković Istraživač pripravnik
Istraživači Lola instituta sa stručnim zvanjem
#IstraživačiStručno zvanje

1

Mr Živko Murar

Stručni savetnik

2

Sanja Trgovčević

Stručni savetnik

3

Zoran Višnjić

Stručni savetnik

4

Aleksa Krošnjar

Stručni savetnik

5

Aleksandar Rakić

Stručni savetnik

6

Duško Kovačević

Stručni savetnik

7

Danijel Divnić

Stručni savetnik

8

Predrag Konjević

Stručni savetnik