sanja-trgovcevic 

Sanja Trgovčević
Stručni savetnik

Tel: +381 11 3572 995
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Istraživačka oblast

Ekologija i procesno mašinstvo, mašine alatke,

Obrazovanje

Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet, dipl. inž. (1988)

Zvanje

Stručni savetnik

Projekti

 1. Glavni projekat rekonstrukcije i adaptacije elektro-mašinske opreme portalne dizalice PD-35 na objektu Brana na Tisi (2013). 
 2. Glavni projekat rekonstrukcije i adaptacije elektro-mašinske opreme portalne dizalice PD-125 na objektu Brana na Tisi (2013).
 3. Elaborat o stanju konstrukcije i mašinskih elemenata vrata mašinske hale HE Đerdap 1 Kladovo, Lola institut (2012).
 4. Projekat TR-35023: Razvoj uređaja za trening pilota i dinamičku simulaciju leta modernih borbenih aviona i to 3-osne centrifuge i 4-osnog uređaja za prostornu dezorijentaciju pilota (2011-2014).
 5. Projekat TR-14026: Istraživanje i razvoj nove generacije vertikalnih 5-osnih strugarskih obradnih centara (2008-2010).
 6. Projekat TR-14202: Razvoj upravljačke jedinice otvorene arhitekture za upravljanje mašinama alatkama I industrijskim robotima (2008-2010).
 7. Projekat TR-6331A: Razvoj reaktora postrojenja za mehaničko-biološki tretman komunalnog otpada (2008-2010).
 8. Projekat postrojenja za predfermentaciju za Teolia Ecoval Baucaire, Lola Sistem (2007). 
 9. Projekat postrojenja za sortiranje industrijskog i komunalnog otpada za REP Pariz, Lola Sistem (2006).

Publikacije

 1. Kvrgic V., Dimic Z., Trgovčević S., Cvijanovic V.,“Određivanje položaja članova 5-osnog strugarskog obradnog centra”, 35. JUPITER KONFERENCIJA sa međunarodnim učešćem, Beograd, juni 2009.
 2. Vasič M., Trgovčević S., Cvijanovič V., Glavonjic, "Jedan pristup modeliranju mašine sa paralelnom kinematikom u CAD okruženju", 35. JUPITER KONFERENCIJA sa međunarodnim učešćem Beograd, juni 2009.
 3. Komadinić V., Trgovčević S.,“Prilog izboru softvera za upravljanje održavanjem“, XXXIII SAVETOVANJE PROIZVODNOG MAŠINSTVA SRBIJE 2009. sa međunarodnim učešćem, 16-17.jun, 2009.
 4. Stojković S, Dostanić M., Trgovčević S.,"Razvoj mobilnog postrojenja za mehaničko biološki tretman i kompostiranje komunalnog otpada", Međunarodna naučna konferencija Životna sredina danas, Beograd, 21-23.april, 2008.
 5. Pavićević Ž., Kvrgić V., Dimić Z., Trgovčević S., “Analiza stanja i trendova razvoja vertikalnih petoosnih obradnih centara u svetu“, XXXII SAVETOVANJE PROIZVODNOG MAŠINSTVA sa međunarodnim učešćem, 18-20. septembar 2008., Novi Sad.
 6. Stojković S, Dostanić M., Trgovčević S.,"Procesiranje ambalažnog otpada", Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Ekološka istin, Sokobanja 01-04.juni, 2008.
 7. Stojković S, Dostanić M., Trgovčević S.,"ratvoj pilot postrojenja za generisanje biogasa", Životna sredina ka Evropi – AGENDA, Beograd, 04-05., jun, 2008.
 8. Stojković S, Dostanić M., Trgovčević S., „Razvoj postrojenja za kompostiranje“ 20.kongres o procesnoj industriji, Procesing 2007, Beograd 2007.
 9. Milićević R., Bućan M., Ilić D., Trgovčević S., Konjević P., Rakić A, „Postrojenje za fermentaciju organskog otpada“, Tehničko rešenje 2007.godine.
 10. Milićević R., Bućan M., Ilić D., Trgovčević S., Konjević P., Rakić A, „Postrojenje za sortiranje čvrstog komunalnog otpada“, Tehničko rešenje 2006.godine.

Strani jezici:

Engleski

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama