Vrsta informacijeInformacija
Pun naziv : Istraživačko-razvojni institut Lola društvo sa ograničenom odgovornošću
Skraćeni naziv : Lola institut d.o.o.
Adresa : Kneza Višeslava 70a
Opština : Čukarica
Grad : Beograd
Poštanski broj : 11030
Telefoni : 011 / 25 46 423; 011 / 25 41 303
Faks : 011 / 25 44 096
Odgovorno lice : Dr Srećko Manasijević
Poreski broj (PIB) : 104683803
Obveznik PDV-a : Da
Šifra pretežne delatnosti : 7219
Matični broj : 20215852
Tekući račun : 200-2438490102871-78, Banka Poštanska štedionica  

 

Ovde možete naći dokumenta Lola instituta: