Vesti

Stručni žiri Beogradskog sajma dodelio je Posebno priznanje „Korak u budućnost“ LOLA INSTITUT-u (u daljem tekstu Institut) na 64. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća u Beograd za Multifunkcionalnu mašinu za brzu izradu prototipova - MULTIPRODESK-MILL (https://sajam.rs/dodeljene-nagrade-korak-u-buducnost-2022/). U ime Stručnog žirija nagradu je uručio prof. dr Kosta Jovanović (predsednik), a nagradu ispred istraživačkog tima primio je dr Srećko Manasijević direktor Instituta. MULTIPRODESK-MILL je rezultat rada istraživača Instituta i Katedre za proizvodno mašinstvo sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u okviru poziva Dokaz Koncepta finansiran od strane Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije. Rukovodilac projekta je dr Zoran Dimić. Tokom trajanja sajma, Institut je video veliki broj posetilaca i zainteresovanost za MULTIPRODESK-MILL.

Sajam 1Sajam 2Sajam 3Sajam 4

Komanda Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane (RV i PVO) Republike Srbije dana 28.12.2021. godine dodelila je Zahvalnicu za uspešnu saradnju LOLA INSTITUT-u d.o.o. Zahvalnicu je uručio komandant RV i PVO general-potpukovnik Duško Žarković direktoru LOLA INSTITUT-a dr Srećku Manasijeviću.

Dana 15.12.2021 godine potpisan je Memorandum o saradnji između instituta: INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRAD, koji zastupa direktor, prof. dr Sanja Vraneš; ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA AD BEOGRAD, koji zastupa direktor, dr Dragan Kovačević; INSTITUT IMS AD BEOGRAD, koji zastupa direktor, dr Vencislav Grabulov; RUDARSKI INSTITUT DOO BEOGRAD, koji zastupa direktor, dr Milinko Radosavljević i LOLA INSTITUT DOO BEOGRAD, koji zastupa direktor, dr Srećko Manasijević.

Potpisnici Memoranduma o saradnji su akreditovani istraživačko-razvojni instituti, organizovani kao privredno društvo, sa većinskim ili 100%-tnim vlansištvom Republike Srbije, koji se finansiraju kroz komercijalnu delatnost u uslovima slobodnog tržišta i povezuju teoriju i praksu tako što tehnička rešenja i dostignuća do kojih su došli objavljajući istraživačko-razvojnu delatnost, praktično primenjuju u privredi kroz zaključenje komercijalnih ugovora sa drugim privrednim subjektima, čime doprinose naučno-tehnološkom i privrednom razvoju Republike Srbije, te u tom smislu imaju specifičnosti koje ih razlikuju od akreditovanih istraživačko-razvojnih instituta koji su finansirani iz budžeta Republike Srbije i organizovani kao ustanova. Potpisnicima Memoranduma o saradnji je, u skladu sa odredbama važećeg Zakona o nauci i istraživanjima, resorno ministarstvo - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 dr Milinko Radosavljević, dr Srećko Manasijević, prof. dr Sanja Vraneš, dr Vencislav Grabulov i dr Dragan Kovačević

LOLA INSTITUT d.o.o. implementirao je SRPS ISO/IEC 27001:2014 - Sistem menadžmenta bezbednošću informacija organizacije i SRPS EN ISO 50001:2018 - Sistem menadžmenta energijom orgranizacije. Navedeni sistemi menadžmenta su objedinjeni u integrisani sistem menadžmenta (IMS). Opredeljenost najvišeg rukovodstva za njihovu primenu, održavanje i poboljšavanje je iskazana kroz Politiku IMS-a.

Skupština Istraživačko-razvojnog instituta LOLA, društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd dana 19.11.2021. donela je Odluku broj 292 o raspisivanju javnog konkurs za imenovanje direktora za mandatni period od 4 godine (1 izvršilac). Javni konkurs za imenovanje direktora objavljen je u dnevnom listu „ПОЛИТИКА“ dana 27.11.2021. Javni konkurs objavljen u dnevnom listu „ПОЛИТИКА“ možete videti ovde.