LOLA INSTITUT, kao akreditovana naučnoistraživačka organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, obaveštava sve zainteresovane da je resorno Ministarstvo 25.decembra objavilo šesti poziv za uključivanje talentovanih mladih istraživača-studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad NIO.

Na ovaj poziv prijavljuju se mladi istraživači koji imaju titulu diplomirani-master i koji su prvi put upisali prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2022/2023. godinu na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji.

Rok za podnošenje prijava je 17. januar 2023. godine.

Obaveštenje o uslovima učešća, načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na stranici:

https://nitra.gov.rs/tekst/456/s-e-s-t-i-p-o-z-i-v-talentovanim-mladim-istrazivacima.php