Vesti

peltonova_turbina_lola_institut-220px Za potrebe EPS-a, u okviru kapitalnog remonta MHE „Seljašnica” LOLA institut je projektovao, proizveo i pustio u pogon radno kolo Peltonove turbine. 

Radno kolo omogućuje nominalnu snagu turbine od 463 kW, pri protoku od 0.375 m3/s, broju obrtaja 500 °/min i neto padu od 150 m. Radno kolo je proizvedeno od nerđajućeg čelika otpornog na kavitaciju sa pojedinačno vezanim lopaticama na disk radnog kola. Kompletan 3D dizajn koša lopatice i usaglašavanje sa geometrijom savremenih radnih kola izveden je primenom softvera NX-Siemens na radnim stanicama LOLA instituta. Na osnovu 3D geometrijskog modela lopatice izrađen je drveni model za livenje lopatica.

Obrada odlivenih lopatica i diska radnog kola izvedena je na četveroosnom obradnom centru HMC 500 u laboratoriji LOLA instituta.

Poštovani partneri,

 

Pozivamo Vas da posetite štand Lola instituta na predstojećem međunarodnom sajmu tehnike koji će se održati na Beogradskom sajmu od 9-13. maja ove godine.
Štand se nalazi odmah do znaka veleprodaja posteljine. Možete nas pronaći na štandu br 1321 u hali 1.

 

 

Sajt Lola instituta je prijavljen za takmičenje za najbolji institucionalni sajt na Web Fest-u 2010.

WEB FEST je prvi regionalni Internet festival posvećen izboru najboljih web projekata kao i promovisanju šire upotrebe Interneta.

Osnovni cilj Web Fest-a je, pored upoznavanja javnosti sa značajnim dostignućima iz oblasti on-line komunikacija i podsticanja kvalitativnog napretka u izradi Internet projekata, i edukacija najšireg kruga ljudi o praktičnoj i kreativnoj upotrebi Interneta u svakodnevnom životu i prednostima korišćenja potencijala koje nude savremene tehnologije.