R.br. Naziv projekta Slika Firma Napomena
1. PRIRUBNICA 0001_resize ITNMS v1-v6objavljen rad
2.1 KUĆIŠTE 0021_resize LIVNICA BAČKA TOPOLA v1-v4
2.2 KUGLA 0022_resize LIVNICA BAČKA TOPOLA v1-v4
2.3 KUGLA ODLIVENA 0023_resize LIVNICA BAČKA TOPOLA v1-v4
3.1 Klasična tehnologija 0031_resize LOLA livnica Zdrav odlivak Masa manja za 2 tone
3.2 Tehnologija nakon simulacije 0032_resize LOLA livnica Zdrav odlivak Masa manja za 2 tone
3.3 VILJUŠKA 0033_resize LOLA livnica Zdrav odlivak Masa manja za 2 tone
4.1 OBLOGA MLINA 0041_resize FARMACOM LIVNICA GUČA v1-v3
4.2 ZUBI BAGERA 0042_resize FARMACOM LIVNICA GUČA v1-v3
5. PINOLA DVS40 0051_resize LOLA LIVNICA v1-v10
6. 0061_resize LOLA LIVNICA v1-v3
7. 0071_resize LOLA LIVNICA v1-v5
8. 0081_resize MAČKATICA-MOTINS-NOVI SAD-RTB BOR LIVNICA OBOJENIH METALA
9. 0091_resize

10. 0101_resize
11. 0111_resize
12.1 0121_resize
12.2 0122_resize
12.3 0123_resize

 

 

 

KLIP 656 POKLOPAC KUĆIŠTA PETAR DRAPŠIN MLADENOVAC