R.br. Naziv projekta Slika Napomena Preduzeće
1.1
Proračun deformacionog i naponskog stanja noseće strukture hidraulične prese za precizno štancovanje MCM/LOLA 630 0013a FEM analiza modela pri statičkom opterećenju Lola fabrika alatnih mašina
2.1 Proračun napona i deformacije ulazno/izlazne strane „autoklav-a” 0021_resize Lola fabrika procesne opreme
3.1 Proračun deformacionog i naponskog stanja magnetne strukture ciklotrona „Vincy” 0031_resize Institut za nuklearne nauke Vinča
4.1 Proračun deformacionog i naponskog stanja čepa i sektora ciklotrona „Vincy” 0041_resize Institut za nuklearne nauke vinča
4.2 Statički proračun deformacija i napona noseće strukture duanta, duanta i vrha duanta ciklotrona „Vincy”
0042_resize Institut za nuklearne nauke vinča
5.1 Proračun i optimizacija naponskog stanja prelazne zone vratila turbine HE „Đerdap 2” 0051_resize JP EPS, PD HE „Đerdap”
6.1 Proračun naponskog stanja poklopca radnog kola turbine u HE „Đerdap 1” 0061_resize JP EPS, PD HE „Đerdap”
6.2 0062_resize Model kaplanove turbine JP EPS, PD HE „Đerdap”
7.1 Nosač vagona 0071_resize Fabrika vagona Kraljevo
8.1 Točak rotacionog bagera 0081_resize EPS PD termoelektrtane i kopovi Kostolac