Dana 15.12.2021 godine potpisan je Memorandum o saradnji između instituta: INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRAD, koji zastupa direktor, prof. dr Sanja Vraneš; ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA AD BEOGRAD, koji zastupa direktor, dr Dragan Kovačević; INSTITUT IMS AD BEOGRAD, koji zastupa direktor, dr Vencislav Grabulov; RUDARSKI INSTITUT DOO BEOGRAD, koji zastupa direktor, dr Milinko Radosavljević i LOLA INSTITUT DOO BEOGRAD, koji zastupa direktor, dr Srećko Manasijević.

Potpisnici Memoranduma o saradnji su akreditovani istraživačko-razvojni instituti, organizovani kao privredno društvo, sa većinskim ili 100%-tnim vlansištvom Republike Srbije, koji se finansiraju kroz komercijalnu delatnost u uslovima slobodnog tržišta i povezuju teoriju i praksu tako što tehnička rešenja i dostignuća do kojih su došli objavljajući istraživačko-razvojnu delatnost, praktično primenjuju u privredi kroz zaključenje komercijalnih ugovora sa drugim privrednim subjektima, čime doprinose naučno-tehnološkom i privrednom razvoju Republike Srbije, te u tom smislu imaju specifičnosti koje ih razlikuju od akreditovanih istraživačko-razvojnih instituta koji su finansirani iz budžeta Republike Srbije i organizovani kao ustanova. Potpisnicima Memoranduma o saradnji je, u skladu sa odredbama važećeg Zakona o nauci i istraživanjima, resorno ministarstvo - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 dr Milinko Radosavljević, dr Srećko Manasijević, prof. dr Sanja Vraneš, dr Vencislav Grabulov i dr Dragan Kovačević