Ivana Jelic

Dr Ivana Jelić, (PhD NZŽS)
spec. inž. EE, dipl. hem.
Naučni saradnik, Docent

Tel: +381 11 254 50 38
Mob: +381 69 515 3387
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

kobson linkedin research gate google scholar orc id

Istraživačka oblast

Zaštita životne sredine, reciklaža i ponovna upotreba otpada; energetska efikasnost i novi termoizolacioni materijali na bazi prirodnih sirovina i otpadnih materijala.

Obrazovanje

 • 2006. Hemijski fakultet, Univerziteta u Beogradu, R. Srbija Zvanje: Diplomirani hemičar
 • 2013. Master akademske studije, Fakultet za primenjenu ekologiju, Univreziteta Singidunum, R. Srbija Zvanje: Master Analitičar zaštite životne sredine
 • 2017. Doktorska disertacija, Fakultet za primenjenu ekologiju, Univreziteta Singidunum, R. Srbija Zvanje: Doktor nauka u oblasti nauka o zaštiti životne sredine
 • 2018. Specijalističke akademske studije, Građevinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, R. Srbija Zvanje: Spec. inž. energetske efikasnosti u zgradarstvu

Zvanje

 • 2016. Saradnik u nastavi
 • 2018. Docent
 • 2019. Naučni saradnik

Projekti

 1. TR-34023, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Razvoj tehnoloških procesa prerade nestandardnih koncentrata bakra u cilju optimizacije emisije zagađujućih materija, 2011−2019.

Publikacije

 

Publikovala: 7 radova kategorije M20, 22 rada M30, 4 rada M50, 14 radova M60. Najznačajni radovi:

 1. Jelic, I., Sljivic-Ivanovic, M., Dimovic, S., Antonijevic, D. Jovic, M., Mirkovic, M. Smiciklas, I. (2018). The Applicability of Construction and Demolition Waste Components for Radionuclide Sorption. Journal of Cleaner Production, Volume 171, 322-332. DOI: 10. 1016/j.jclepro.2017. 09.220. (M21a, Category Green & Sustainable Science & Technology, 5/35, IF 5,715).
 2. Sljivic-Ivanovic, M., Jelic, I., Dimovic, S., Antonijevic, D. Jovic, M., Mrakovic, A. Smiciklas, I. (2018). Exploring innovative solutions for aged concrete utilization: treatmentof liquid radioactive waste. Clean Technologies and Environmental Policy, Volume 20, Issue 6, 1343-1354. DOI: 10.1007/s10098-018-1563-x. (M21, Category Environmental Sciences, 16/49, IF 3,331).
 3. Jelic, I., Sljivic-Ivanovic, M., Dimovic, S., Antonijevic, D., Jovic, M., Serovic, R., Smiciklas, I. (2016). Utilization of Waste Ceramics and Roof Tiles for Radionuclide Sorption. Process Safety and Environment Protection, Volume 105, 348-360. DOI: 10.1016/j.psep.2016.11.021. (M21, Category Engineering, Environmental 19/49, IF 3,119).
 4. Jelic, I., Sljivic-Ivanovic, M., Dimovic, S., Antonijevic, D., Jovic, M., Vujovic, Z., Smiciklas, I. (2019). Radionuclides Immobilization by Sorption onto Waste Concrete and Bricks – Experimental Design Methodology. Water, Air & Soil Pollution, 230(10), 241-249. DOI: 10.1007/s11270-019-4298-3. (M22, Category Environmental Sciences, 149/251, IF 1,963).
 5. Dimovic, S., Nikezic, D., Sljivic-Ivanovic, M., Jelic, I., Stanic, V., Radenkovic, M., Loncar, B. (2019). Leaching kinetics of Cs+ and Co2+ under dynamic conditions. Nuclear Technology & Radiation Protection, 34(3), 243-248 2019. DOI: 10.2298/ntrp190506028d. (Category Nuclear Science & Technology 25/33, IF 0,620). (M23, Category Nuclear Science & Technology 25/33, IF 0,620)
 6. Sljivic-Ivanovic, M., Jelic, I., Loncar, A., Nikezic, D., Dimovic, S., Loncar, B. (2017). The application of experimental design methodology for the investigation of liquid radioactive waste treatment. Nuclear Technology & Radiation Protection, Volume 32, No. 3, 281-287. DOI: 10.2298/NTRP1703281S. (M23, Category Nuclear Science & Technology 25/33, IF 0,620).
 7. Alzarog, T. M., Vakanjac, B, Jelić, I., Ristić Vakanjac, V., Naunović, Z., Gajić, V., Đorđević Milošević, S. (2018). Distribution of chromium, nickel, copper and zinc in the Al Zintan area, northwestern Libya. Annales Géologiques De La Péninsule Balkanique. 79 (2), 29-39. DOI: 10.2298/GA BP1802029A. (M24).
 8. Dimović, S., Šljivić-Ivanović, M., Jelić, I. (2019). Primena otpadnih materijala u imobilizaciji radionuklida i teških metala sorpcijom. Tehnika, 19, 3, 337-344. DOI: 10.5937/tehnika1903337D. (М52).
 9. Gajić, V., Jelić, I., Đumić, T., Кostić, A., Vakanjac, B. (2019). Plan integrisanog monitoringa kvaliteta zemljišta kao indikatora kvaliteta životne sredine u Novom Sadu. Tehnika, 19, 2, 309-316. DOI: 10.5937/tehnika1902309G. (М52).
 10. Drobnjak, D., Šerović, R., Madžgalj, J., Jelić, I. (2019). Održivo upravljanje otpadom u lokalnim samoupravama i zaštićenim područjima u Republici Srbiji. Tehnika, 74, 1, 128-134. DOI: 10.5937/tehnika 1901128D (M51).
 11. Šerović, R., Jelić, I., Antonijević, D., Adžemović, M., Vujović, Z., Jovanović, V., Matić, B. (2016). Generisanje i upravljanje medicinskim otpadom u Srbiji – Pregled. Tehnika, 16, 3, 487-493. DOI: 10.59 37/tehnika1603487S. (M51).

Monografije

 

Tehnička rešenja

 

Strani jezici

Engleski, Ruski

Urednik

 

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama

 • Član Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo Srbije
 • Član Saveza energetičara Srbije

Učešće u programskom odboru konferencija

 • Кonferencija Ekoremedijacija i ekonomska valorizacija vodnih resursa – Modeli i primena, Beograd, Srbija, 2018.

Učešće u organizacionom odboru konferencija

 •  IRASA (MIANU) Međunarodna naučna konferencija – Nauka, obrazovanje, tehnologija i inovacije – SETI, Beograd, Srbija, 2019.

Mentorstvo/komentorstvo

 
 1. Predsednik komisije za izbor u zvanje saradnik – istraživač kandidatkinje MSc Tamare Mijatović. Imenovana od strane NV Lola instituta, 2019.
 2. Član komisije za odbranu master rada i komentor kandidata Aleksandra Kostića, pod nazivom “Ispitivanje novog termoizolacionog materijala na bazi biljnih vlakana Miscanthus x Giganteus sa krečom i elektrofiltarskim pepelom”. Imenovana od strane Veća za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju, Univerziteta Singidunum, 2018.