Kompletna kontrola iz jednog izvora

Softverski modul

Softver HEROS – Obezbeđuje potpunu automatizaciju postrojenja uz održavanje maksimalne bezbednosti rada.

Hardverski modul

IC – Industrijski računar

Hardver je projektovan i prilagodjen za rad u teškim uslovima koji vladaju u hidrolektrani. Upotrebljavamo samo dokazano kvalitetne i testirane komponente.

Energetski modul

Elektrotehnička oprema

Vršimo projektovanje, izradu, instaliranje i puštanje u rad kompletnog elektrotehničkog sistema malih hidroelektrana. Prednosti za korisnika su očigledne: Centralizovano projektovanje i implementacija povezuje sve komponente male hidroelektrane u jedan sistem.

RC modul

Daljinska komunikacija sa hidroelektranom

Zahvaljujući daljinskom prenosu podataka, operator hidoelektrane će uvek primati nove informacije o performansama i operativnom stanju sistema. Omogućen je:

SCADA modul

Automatizacija-Scada-modulThemis – Kontrolni centar za male hidrolektrane sa više turbina

Skada modul Themis izvršava potpunu automatizaciju, upravljanje i nadzor male hidroelektrane sa više turbina: